NTN进口轴承表 - 查询结果

 • NSK  699 轴承
 • NTN  691 轴承
 • NTN 22224BKD1轴承-新品上市-中国恩梯恩五金机电销售有限公司
 • NTN  685 轴承
 • NTN  6901 轴承
 • NTN  6017 轴承
 • NTN 22240BD1轴承-新品上市-中国恩梯恩五金机电销售有限公司
 • NTN  6012 轴承
 • NSK  6821 轴承
 • NTN  689 轴承
 • NSK  6932 轴承
 • NTN 22208CKD1轴承-新品上市-中国恩梯恩五金机电销售有限公司
 • NSK  6919 轴承
 • NSK  6812 轴承
 • NTN  6896 轴承
 • NTN  6052 轴承
 • NTN  6917 轴承
 • NSK  6911 轴承
 • NTN  6828 轴承
 • NTN  6907A 轴承
 • NTN  6220 轴承
 • NTN  68/500 轴承
 • NTN  16004 轴承
 • NTN  6009 轴承
 • NTN  6303 轴承
 • NTN  6802 轴承
 • NSK  6832 轴承
 • NTN  6919 轴承
 • NTN  16028 轴承
 • NSK  68/800 轴承
产品描述

NTN进口轴承表 - 查询结果
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
 类别 种类 NTN型号 说明
 
 F B1 A-1R12X16X22PX2 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R12X16X22PX3 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R12X16X22PX4 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R12X16X22PX5 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R22X26X20PX1V2 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R22X26X20V2PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R33X46X18XPX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1R34.9X46X18XPX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1RZ25X39X16PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1RZ30X41X17PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1RZ30X42X17PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1RZ30X42X19-2PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F B1 A-1RZ39X50X17PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 C A A-2E-32008XUPX10V16 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-2E-32205UV7 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 A E A-2J-DE06A32LAXL#05 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DE06A32LLA1#03 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DF06A67LA1-#05 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DF06A68LA1-#01 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DF07A51LA1X#01 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DF07A51LA1X#12 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 A E A-2J-DF07A68LA1-#02 DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
 
 D A A-2MB-NUP218EUV5 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
 
 C B A-4T-30318DSTV4 MEDIUM SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C B A-4T-30318DSTV4U35K MEDIUM SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-30205USTPX1-G SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-30206UST/25#01 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-32205PX1V9-G SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-32206U/25PX#01 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-32206U/25ST#01 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 C A A-6E-CR-05A32PX1-G SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 F B1 A-8E-NKZ27.5X47X#01 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 G B1 A-AEL204-012D1W3 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AEL205D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AEL206-104D1W3 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AEL206-104D1W3Q1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G A1 A-AELFD205D1 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 G A1 A-AELFD206D1W3 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 G B1 A-AR201-008D1C3 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR202-010D1C3 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR204-012D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR205-014D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR205-015D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR205-015D1M BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR205-100D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR206-103D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR207-104D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AR208-108D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 F D2 A-ARX101.6X209.6#01 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX10X45X63-1PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX15X53X135-1PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX15X53X89PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX30X127X430PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX35X120X322PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX35X90X111PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX40X100X140PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX45X140X181.#01 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX60X270X855PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F D2 A-ARX60X320X756PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 F B1 A-ARX6X31X50.1PX1 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 F D2 A-ARX7X33X54PX1 OTHERS, THRUST NRB
 
 G B1 A-AS202-010D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AS204HT2D1LLA/#01 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G B1 A-AS205D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 G A1 A-ASFD204D1 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 G A1 A-ASFD205D1 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 G A1 A-ASFD206D1 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 G A1 A-ASFD207D1 BU MOUNTED UNITS - CAST IRON
 
 W 99 A-AUB
 
 W A9 A-AUB-A
 
 W X9 A-AUB-X
 
 W Y9 A-AUB-Y
 
 W Z9 A-AUB-Z
 
 F B1 A-BU11-13 RACE, NRB-MACHINED RING
 
 0 99 A-CLT
 
 0 A9 A-CLT-A
 
 0 B9 A-CLT-B
 
 0 C9 A-CLT-C
 
 0 D9 A-CLT-D
 
 0 E9 A-CLT-E
 
 0 F9 A-CLT-F
 
 0 Y9 A-CLT-Y
 
 0 Z9 A-CLT-Z
 
 T 99 A-CVJ
 
 T A9 A-CVJ-A
 
 T B9 A-CVJ-B
 
 T C9 A-CVJ-C
 
 T D9 A-CVJ-D
 
 T X9 A-CVJ-X
 
 T Y9 A-CVJ-Y
 
 T Z9 A-CVJ-Z
 
 E A A-E-22312B SPHERICAL ROLLER BEARINGS
 
 H G A-E-23040BV14 SRB, LARGE SIZE
 
 H D A-E-CR0-7115CS740 TRB, EXTRA LARGE SIZE
 
 H C A-E-H247549/H247#01 TRB, LARGE SIZE
 
 H C A-E-HH144642/HH1#01 TRB, LARGE SIZE
 
 H D A-E-HM266449D/HM#01 TRB, EXTRA LARGE SIZE
 
 H D A-E-HM266449D/HM#04 TRB, EXTRA LARGE SIZE
 
 C A A-ET-CR-0492STPX1 SMALL SIZE TAPERED ROLLER BEARINGS
 
 G B1 A-F-UC206D1 BU INSERT BEARINGS - STANDARD TYPE
 
 Y 99 A-HAT
 
 Y A9 A-HAT-A
 
 Y B9 A-HAT-B
 
 Y C9 A-HAT-C
 
 Y D9 A-HAT-D
 
 Y E9 A-HAT-E
 
 Y Y9 A-HAT-Y
 
 Y Z9 A-HAT-Z
 
 U 99 A-HUB
 
 U A9 A-HUB-A
 
 U X9 A-HUB-X
 
 U Y9 A-HUB-Y
 
 U Z9 A-HUB-Z
 
 V 99 A-HUR
 
 V A9 A-HUR-A
 
 V X9 A-HUR-X
 
 V Y9 A-HUR-Y
 
 V Z9 A-HUR-Z

其它产品

请您填写咨询信息

 • *主题:

 • *内容:

 • *联系电话:

 • *电子邮箱:

 • *验证码:

  captcha

联系我们

 • 联系人:

  祝先生
 • 电话:

  022-83717568
 • 13821315789
 • 传真:

  022-83717567
 • 邮箱:

  ntnzhoucheng@126.com
点击这里给我发消息
qq